Recyklace za zvuku Beethovena

Takto u nás vypadá sběr komunálního odpadu. Popelářská auta na Taiwanu projíždí města a vesnice, shromažďují odpad a vyhrávají u toho jak na pouti. Pětkrát týdně a zpravidla na minutu přesně.

Několik desítek let nazpět byly ulice Taiwanu špinavé a smradlavé, tak jako to znáte z většiny jiných asijských zemí, avšak změna pravidel pro sběr odpadu pomohla ze dne na den vyčistit města, vylepšit kvalitu života obyvatel v hustě obydlených oblastech a obecně zlepšit životní prostředí.

Taiwan je s 55% země s téměř nejvyšším procentem zrecyklovaného odpadu na světě!

Zahraniční turisté bývají často překvapeni, že v ulicích měst málokdy narazíte na odpadkové koše a i přesto jsou taiwanská města často čistější jak mnohá evropská metropole. Taiwanci jsou prostě velmi disciplinovaní a zvyklí udržovat svoje okolí v čistotě. Stejně tak v taiwanských ulicích nenaleznete žádné popelnice. Jednoduché pravidlo totiž říká, že se žádný domovní odpad nesmí dotknout země. A jelikož se lidé v sousedství znají a potkávají minimálně několikrát za týden při “odpadkové session”, tak si nikdo netroufne pohodit pytel s odpadky jen tak vedle domu.

Když tedy potřebujete vynést vaše odpadky, pak musíte počkat na melodii linoucí se z popelářských vozů a pytle s odpadem vhodit rovnou dovnitř. V podvečerních hodinách v ulicích Taiwanu nejčastěji uslyšíte hrát Beethovenovu “Pro Elišku”, která se line od popelářů sbírajících recyklovatelný odpad a “Modlitbu panny” od Tekly Baranowske, kteří shromažďují nerecyklovatelný odpad.

Sběr plastů, kovů, železa, papíru a zbytků jídla je zdarma. Nerecyklovaný odpad však musí být ukládán do speciálních pytlů, které za pár korun zakoupíte například ve “večerce” 7-Eleven. Díky tomuto pravidlu jsou Taiwanci motivováni k recyklaci co nejvíce odpadu a Taiwan je tak s 55% (v Taipei dokonce 67%!) země s téměř nejvyšším procentem zrecyklovaného odpadu na světě. Srovnejte si to se slabými 40% v Česku a přijeďte se na vlastní oči přesvědčit, že na Taiwanu mohou být i popeláři zajímavým objektem k poznávání 🙂

Přidejte svůj komentář